Microsoft Power Platform

Невід’ємним атрибутом розвитку сучасної цивілізації є стрімке впровадження цифрових технологій практично в усі сфери діяльності людини. Сьогодні, більше 60% населення земної кулі використовує інтернет-технології у повсякденному житті, а кількість користувачів соціальних мереж перевищує 3,8 млрд осіб.

Одночасно з накопиченням величезного масиву даних, прогресує розвиток операційних можливостей доступних для споживача, удосконалюється процес персоніфікації потреб інтернет-аудиторії, технічно прискорюється швидкість передачі інформації.

Згідно з прогнозами аналітиків, до 2025 року середньостатистичний користувач інтернету буде взаємодіяти з цифровими даними кожні 18 секунд, що еквівалентно майже п’яти тисячам взаємодій в день, а загальний обсяг інформації у світі досягне 163 зеттабайт (Збайт, дорівнює 1021 байт). При цьому, 60% загального обсягу інформації будуть генерувати комерційні підприємства, а 20% з цих даних – будуть являти собою інформацію, що отримується у режимі реального часу.

Світовим інноваційним лідером, що розробляє програми для автоматизації аналізу даних, є компанія Майкрософт, яка активно інвестує у технології Big Data і концентрує свої зусилля на тому, щоб процес отримання аналітичної інформації був максимально простим, гнучким і адаптивним.

Розроблена Microsoft – сучасна унікальна технологічна Power Platform об’єднує у собі чотири інноваційних додатка: Microsoft Power BI, Microsoft PowerApps, Microsoft Power Automate (Flow), Power Virtual Agents, використання яких дозволяє у реальному режимі часу аналізувати, візуалізувати й автоматизувати процес отримання даних у будь-яких, необхідних для бізнесу вимірах.

Із впровадженням Microsoft Power Platform можна легко організувати оперативний безпечний обмін корпоративними даними для всіх рівнів користувачів з урахуванням їх посадових обов’язків і зон відповідальності, мінімізувавши при цьому людський фактор, навіть якщо інформація зберігається в різних джерелах. При цьому для візуалізації інформації та створення автоматичних процесів співробітникам компанії не потрібно мати глибоких технічних знань і навичок, а також встановлювати додаткове програмне забезпечення.

Об’єднання Power BIPowerAppsMicrosoft Automate і Power Virtual Agents із додатками Dynamics 365 і з Office 365 дає можливість отримати єдину модель даних, що включає всю інформацію про бізнес компанії.

Объединение Power BI, Power Apps, Microsoft Automate и Power Virtual Agents с приложениями Dynamics 365 и с Office 365

Кожен із додатків, що входять у Microsoft Power Platform є окремим інструментом і може використовуватися незалежно. При цьому комплексне одночасне використання усіх чотирьох додатків Power Platform дає можливість у повному обсязі охопити всі джерела і процеси управління даними підприємства, що дозволяє збільшити швидкість прийняття рішення та оперативно реагувати на зміну кон’юнктури ринку.

Power Platform у повній мірі задовольняє найвищий рівень вимог, що пред’являються сучасними компаніями до захисту конфіденційних даних. Система базується на глобальній безпечній інтегрованій платформі Azure. Всі додатки підтримують інтеграцію із Microsoft Information Protection та Microsoft Cloud App Security, що в комплексі дає можливість співробітникам, що відповідають за безпеку, отримувати зведену інформацію та аналітику по використанню, управлінню і моніторингу додатків, та контролювати взаємодію користувачів із даними.

Історії успіху впроваждення Microsoft Dynamics 365

Пакетні рішення Microsoft Dynamics 365 Business Central для малого та середнього бізнесу