Управління змінами в організації
Проекти Rollout

Управління змінами в організації

Управление изменениями в организации

Innoware є сертифікованим партнером Microsoft із розширеною компетенцією Adoption and Change Management (ACM), що дозволяє ефективно керувати змінами та адаптувати компанії при впровадженні бізнес-рішень Microsoft на усіх стадіях проекту – від оцінки та аналізу потреб організації до підтримки кінцевих користувачів.

Що таке Adoption Change Management?

Це набір послуг, стратегій та дій, що підтримують успішне впровадження адаптивних змін під час проектної роботи. Виявлення ділових потреб бізнесу та готовності до нових технологій, створення дорожньої мапи для досягнення ключових показників ефективності проекту, впровадження стратегій прийняття змін та їх реалізація – усе це є невід’ємною частиною концепції ACM.

Innoware є сертифікованим партнером Prosci та використовує модель ADKAR в методології управління змінами. ADKAR базується на наступних принципах:

 • усвідомлення необхідності змін (Awareness);
 • бажання брати участь та підтримувати зміни (Desire);
 • знання, що робити під час і після змін (Knowledge);
 • здатність усвідомити або впровадити зміни за необхідності (Ability);
 • закріплення досягнутих результатів для майбутніх змін (Reinforcement).

Як наші сервіси з адаптації до змін допомагають досягати бажаних цілей?

Цінність змін стає реальною лише тоді, коли змінюється підхід до звичайного стану речей. Ми сприяємо розвитку еволюційного процесу в організації завдяки визначенню чітких меж, у яких повинні розповсюджуватися зміни, та злагодженої взаємодії з усіма зацікавленими особами на будь-якому етапі проекту впровадження бізнес-рішень Microsoft. Наші сервіси базуються на сучасних методологіях Prosci та підтримуються кваліфікованою командою інженерів. Сервіси з адаптації поділяються на такі етапи:

Збір первинної інформації:

 • визначення ключових блокаторів змін, їх впливу та факторів успіху;
 • забезпечення кращого контролю за управлінням і розгортанням ліцензій;
 • сегментування кінцевих користувачів і визначення поведінкових змін перед змінами/новими технологіями.

Комунікація:

 • забезпечення бізнесу потрібним обсягом інформації у потрібний час;
 • розробка індивідуальних стратегій впровадження, плану навчання, проведення необхідних воркшопів для кращої адаптації користувачів;
 • мінімізація впливу змін на продуктивність користувачів, збільшення зацікавленості у нових технологіях.

Розгортання:

 • забезпечення цілісності даних під час міграції;
 • моніторинг та усунення проблем з розгортанням бізнес-рішень Microsoft 365;
 • зменшення кількості запитів до корпоративної служби підтримки.

Аналітика змін:

 • забезпечення постійного зворотного зв’язку в режимі реального часу;
 • аналіз тенденцій, проблем і прогнозування поліпшення майбутніх результатів;
 • надання рекомендацій щодо оптимізації майбутніх розгортань.

Звертайтеся до Innoware, і наші фахівці допоможуть оцінити потреби та знайти найкращі варіанти переходу до хмарних сервісів.

Щоб ефективно управляти змінами і адаптувати компанію до впровадження продуктів бізнес-рішень Microsoft.
Зателефонуйте нам: +38 044 490 22 20 або напишіть: erp@innoware.com

Історії успіху

[elementor-template id="29064"]
[elementor-template id="28869"]
[elementor-template id="28880"]
[elementor-template id="29027"]
[elementor-template id="30129"]
[elementor-template id="29027"]
[elementor-template id="29031"]
Як з вами зв'язатися